Δράσεις Γ’ Γυμνασίου 2014-2015

Οι ομάδες των μαθητών

Ομάδα 1white Ομάδα 2red Ομάδα 3black
Ομάδα 4yellow Ομάδα 5green Ομάδα 6blue