Δράσεις Γ’ Γυμνασίου 2015-2016

Οι ομάδες των μαθητών

Ομάδα 1white Ομάδα 2red Ομάδα 3black
Ομάδα 4yellow Ομάδα 5green Ομάδα 6blue

Εργασία: ” Σκασιαρχείο 2016 ” – Απρίλιος 2016
Βαλασία Αγάθου, Μαρία-Ελένη Γκαμπράνη, Κωνσταντίνα Καπία, Ελένη Αϊντινίδου, Αμαλία-Άννα Βασιλικού